CryptoStation

Cập nhật Bitcoin (11/03)

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Với điều kiện không rơi khỏi 7600$, BTC sẽ có cơ hội lớn để tăng 8500$ hoặc thậm chí cao hơn tới tận 9500$ trong tuần tới.
Vì tỷ lệ R:R là rất cao, và chúng ta nên lên tàu và kiếm lợi nhuận với cú trade này!
Đóng lệnh: dừng lỗ: Bán tất cả ra USDT và chúng ta sẽ chờ viễn cảnh rõ ràng hơn. Cá mập vẫn chưa muốn đẩy BTC lên
Chúng ta sẽ cân nhắc mua lại nếu :
- BTC vượt qua 7900$
- BTC quanh 7400$
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.