xuandinh85

nhận định những vùng đáy BTC

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Vùng tiếp theo mà BTC sẽ có phản ứng là vùng 10k~12 k , vùng này có thể sẽ vẫn không giữ được giá và nó sẽ lại một lần nữa xuống 6k và mức cuối cùng là 4k5 ~5 k là vùng vào nhiều vốn nhất và cũng có thể all in
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.