Kenniex-SirLordEX

Đánh giá thị trường Bitcoin ngày 24/9/2018

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Sau khi xác lập đáy ngày 14/8, thị trường vẫn trong xu hướng tăng
Như các bài phân tích, vùng 6k2 vẫn là HỖ TRỢ cứng cho 1 chu kỳ tăng
Thị trường vẫn còn đón nhận 1 xu hướng tăng lớn
và mạnh hơn đà tăng hiện tại.... 6k569 là giá đẹp cho việc mua mới

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.