MexcieZ

BTC Daily Updates 4/5

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
- Quá ok chứ anh em hả, cứ chạm trên short xuống, chạm dưới long lên. Miễn cứ follow xu hướng chính là đà giảm thì ko sợ ko kiếm ăn được.

- Gần cuối kênh giá rồi nên có thể ngừng lại để quan sát nhé, có thể RSI sẽ quay về test lại trend dưới lần nữa, nhưng lực bán cũng yếu dần rồi.

- Đoạn này ai mê short thì đợi hồi lên short xuống, sl khi đóng nên trên 395

- Long thì x nhỏ hy vọng break, sl khi đóng nến thủng kênh giá.

- ETH tương tự nhé
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.