vuongdq2121

Update kịch bản cho BTC ngày 31/08

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Update kịch bản cho BTC ngày 31/08
Lên 48k4 quay đầu về 44k

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.