TranTruong

Phạm Vi Càng Ngày Càng Thu Hẹp -- BTC SẼ Có 1 Sự Bùng Nổ MẠnh Mẽ

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
4 Đường

MA100
MA50
MA10
MA5

Đang CHụm VÀo NHAu SẼ BÁo Hiệu BTC Có ĐỌt BIênns GIá LÊn HOặc Xuống
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.