MrVuongFinancy

GIá BTC đang trong khu vực giằng co dữ dội

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Hiện tại trên Khung D1 đã thấy giá BTC tìm về EMA89
Trên khung W1 giá tìm về EMA34

Giá hiện tại vẫn chưa phá vỡ xu hướng tăng.

Đây hoàn toàn có thể chỉ là hành vi giá test lại vùng hỗ trợ EMA sau khi phá.

Hiện tại tốt nhất không nên chọn phe mua hay bán mà nên chờ giá phản ứng tại vùng này,

Tuy nhiên với những người có khẩu vị rủi ro cao. Hoàn toàn có thể bắt đáy BTC và Alt coin tại vùng này. tuy nhiên cần có SL rõ ràng và không nên đi volume quá lớn

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.