Allin102

Phân tích ngắn hạn BTCUSDT sàn Binance ngày 21.01.19

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS

- Trên cmc: Vốn hóa đat 120 tỷ $, vol 24h đạt 16.2 tỷ$, Dominance 52.5% > Thị trường điều chỉnh so với ngày hôm qua.
- Khung D: giá nằm trong tam giác giao dịch, râu nến hôm qua cho thấy lực mua lên khá ổn.Vol trung bình.
- Khung 4h: Giá sau khi tiến sát MA 89 đã rơi mạnh.
- Về chiến lược: Mua btc giá hiên tại và sl ở 2 mức 3480$ và 3440$ vì nếu mất mốc đó thì rơi khá sâu.Kỳ vọng tiến lên cạnh trên của tam giác 3880$. Nhiều coin sau nhịp tăng 2 ngày trước nhờ vào nhịp down btc hôm qua đã chỉnh về vùng giá trị, vậy nên có thể dùng btc mua những coin đó và nhớ sl cần thiết.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.