MexcieZ

BTC Daily Updates 2/5

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
- BTC vẫn đi chuẩn kênh giá chưa có gì thay đổi nhé ae, tương tự ETH ae kẻ trendline cũng sẽ thấy tương tự.

- Khung lớn là một đà giảm, cứ canh hồi lên thì short xuống, chạm biên dưới lực bán yếu dần thì buy lên, giai đoạn này chưa hold được đâu, vì đi hết kênh giá không biết nó sẽ break lên hay xuống, nên phải theo thị trường thôi, không bắt giá đi theo mình được.

- Tình hình thấy chưa vượt nổi 39k , cùng lắm lên 394-395 cũng bị đánh xuống thôi
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.