Thaiteamtrader

Ý tưởng cặp giao dịch BTCUSDT- H4 đang kiểm tra mức 21400

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Bitcoin đạt 20K như trong bài phân tích trước đây của mình sau khi đột phá rõ ràng và kiểm tra lại kênh tăng dần.
Khung D1:
Bây giờ, giá đang kiểm tra mức quan trọng, nơi bắt đầu đợt bán phá giá này và nơi thị trường trước đó trên khung thời gian hàng ngày.
Trên khung thời gian ngày, chúng ta có thể phát hiện một mô hình W rõ ràng, thông thường, thị trường muốn kiểm tra lại viền cổ. Trong trường hợp đó, đường viền cổ nằm ở mức 0,618 Fibonacci trên khung thời gian hàng ngày,
Khung H4:, chúng ta có thể thấy một đột phá giả
Tiếp cận:
Nếú giá sẽ mất hỗ trợ 4h trên 20k và kiểm tra lại nó dưới dạng kháng cự mới, chúng ta có thể thấy mức thoái lui cho đến mức Fibonacci 0,618.
Nếu thị trường sắp đóng cửa với giá trên 21600, chúng ta có thể thấy một kịch bản tăng giá mới.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.