Btc out tại 53k , 53k là mức cản cứng
Btc điều cỉnh về 47-48k rồi bật lên 53k

Bình luận