levanlinhepi

07/02 - Mô hình cờ tăng

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT.P   Bitcoin / TetherUS PERPETUAL CONTRACT
BTCUSDT.P

BTC sau khi bẫy những chú bò vội vàng thì hiện tại đã phá vỡ và hình thành mô hình cờ tăng giá.
Mình đã bắt được sóng này ở khung thời gian H1.
Tuy nhiên việc giá vẫn còn quá xa so với đường ema thì không nên kỳ vọng quá nhiều.

Về mặt kỹ thuật thì cờ giảm A không đẹp còn cờ tăng B thì trông khá điển hình.
Về mặt tâm lý thì cờ giảm A xuất hiện trong bối cảnh trước đó BTC đã giảm mạnh và trong một thời gian đủ dài, còn cờ tăng B lại xuất hiện trong một con sóng hồi phục, lúc thị trường đang đón nhận những tin tức tốt và những nhà đầu tư đang phấn khởi nghĩ về viễn cảnh BTC sẽ đạt 6 chữ số trong năm nay :)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.