BINANCE:BTCUSDTPERP   Bitcoin / TetherUS PERPETUAL FUTURES
BINANCE:BTCUSDTPERP

Hiện tại BTC vẫn đang tiếp tục di chuyển bên trong một chiếc hộp. Có thể thấy một cú phá vỡ giả tại 1 đi qua vùng số tròn 40k đã được phe bò tận dụng như một cơ hội để mua lên và tiếp sau đó là 3 nến tăng giá nhất quán cho thấy nỗ lực đáng kể của phe bò. Tuy nhiên phe gấu đã quay trở lại và phản công tức thì ngay khi giá bị đẩy đến đỉnh hộp tạo thành mô hình sao hôm đảo chiều đẩy giá quay vào trong. Có khả năng BTC sẽ tiếp tục đi ngang trong một vài ngày tới. Chúng ta nên tiếp tục đứng ngoài quan sát.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.