yeus777

BTC 4h cho mô hình vai đầu vai, giá sẽ về 55k-48k soon

Giá xuống
OKX:BTCUSDT.P   BTCUSDT Perpetual Swap Contract
Như hình cho thấy BTC đã đi hết sóng B và chuẩn bị bước vào sóng C, đồng thời cũng tạo ra mô hình vai đầu vai siêu đẹp, đợi gì mà k short nửa các bạn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.