yeus777

BTC 4h cho mô hình vai đầu vai, giá sẽ về 55k-48k soon

Giá xuống
OKEX:BTCUSDTPERP   BTCUSDT Perpetual Swap Contract
Như hình cho thấy BTC đã đi hết sóng B và chuẩn bị bước vào sóng C, đồng thời cũng tạo ra mô hình vai đầu vai siêu đẹp, đợi gì mà k short nửa các bạn