condonho1996cb

Lệnh 1 ( trade thử thách MFF) : SHORT BTC H4

BINANCE:BTCUSDTPERP   Bitcoin / TetherUS PERPETUAL FUTURES
- Xu hướng : Giảm

- chỉ báo : Bear Flag

- Tâm lý : Ổn

Kế hoạch : Canh sell khi phá vỡ mô hình Bear Flag
Bình luận: Vai đầu vai phía trên đỉnh, không có lý do từ chối lệnh này