BINANCE:BTCUSDT.P   Bitcoin / TetherUS PERPETUAL CONTRACT
BTC sau khi phá vỡ và tiếp diễn mô hình cờ tăng hiện tại đã có một nến giảm tương đối lớn, cộng với mô hình chữ M nhỏ thì có thể hình dung rằng phe bò đang chốt lợi nhuận của họ.
Chúng ta nên đứng ngoài chờ đợi vùng giằng co tiếp theo để tìm cơ hội vào lệnh.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.