BINANCE:BTCUSDTPERP   Bitcoin / TetherUS PERPETUAL FUTURES
11 lượt xem
0
giá đang đi giữa 2 key level, nên ko trade, đứng ngoài đợi phản ứng với 2 vùng
có 2 plan kỳ vọng khi giá phản ứng với 2 vùng key level 1 và 2 như trong hình:
Plan 1: giá phá lên trên vùng 1 và tiếp tục đi lên 60k
Plan 2: giá phá xuống vùng 2 và đi xuống 30k

Bình luận