BINANCE:BTCUSDT.P   Bitcoin / TetherUS PERPETUAL CONTRACT
BTC hôm qua đã tạo ra một đỉnh giả ở 1, nó đồng thời là một thành phần trong mô hình chữ M cho thấy những nhà giao dịch phá vỡ vội vàng đã nhận ra sai lầm của họ và cắt lỗ.
Hiện tại BTC vẫn nằm trên đường ema 25 nhưng với 2 cây pinbar ở 0 và 1 nằm ngay sát nhau cho thấy một cú nén động lượng sắp hoàn thành.
Lực bắt đáy ở 0 vẫn rất mạnh nhưng mô hình chữ M với đỉnh giả ở 1 là không thể xem thường. Chúng ta nên chờ đợi thêm.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.