yeus777

06-11-21 BTC tìm đường về lại 67k

Giá lên
yeus777 Cập nhật   
BINANCE:BTCUSDTPERP   Bitcoin / TetherUS PERPETUAL FUTURES
Chart 4h đang hình thành xu hướng tăng sau khi giá đã hoàn thành mô hình vai đầu vai ngược
Hiện tại là 1 cú điều chỉnh sau khi giá break khỏi neckline
Có thể vào lệnh long ở 60k6-61k2, mục tiêu kỳ vọng là 63k5, nếu phá được cản này giá sẽ tìm về mốc 67k và sau đó điều chỉnh về 63k5 để lấy đà tìm ATH mới
Stoploss 59k5
Chúc các bạn chiến thắng và tôi cũng vậy
Giao dịch đang hoạt động: Đã vào lệnh ở 60666
Giao dịch đang hoạt động: chạy 1k5 giá r ae uiii
Giao dịch được đóng thủ công: Mình chốt ở 62k4 nha anh em :v
Có mùi rồi
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.