BINANCE:BTCUSDT.P   Bitcoin / TetherUS PERPETUAL CONTRACT
BTCUSDT.P

Sau khi tạo mô hình 2 đỉnh thì BTC vừa có một cú chạm lại vùng trần, đây là một tín hiệu tốt cho phe gấu. Tuy nhiên vùng số tròn 40k mới thật sự là nơi trận chiến diễn ra. Chúng ta nên tiếp tục đứng ngoài quan sát.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.