BINANCE:BTCUSDT.P   Bitcoin / TetherUS PERPETUAL CONTRACT
BTCUSDT.P

BTC tạm thời đang di chuyển trong một khu vực phạm vi p-q. Chúng ta sẽ chờ một con sóng hồi nhỏ lên vùng 36-37k để tìm cơ hội bán khống.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.