BINANCE:BTCUSDTPERP   Bitcoin / TetherUS PERPETUAL FUTURES
Việc BTC thất bại tại 3 cho thấy phe bò đang khá kiên định trong những nỗ lực của mình, tuy nhiên mô hình cờ giảm vẫn không đổi. Chúng ta sẽ đứng ngoài chờ xem phản ứng giá tại vùng số tròn cực kỳ quan trọng 40k để đưa ra quyết định.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.