NhatHoai

Hôm nay trade coin gì? - 15/12: Cú chạm lại trần

OKX:BTCUSDT.P   BTCUSDT Perpetual Swap Contract
Hôm nay anh em sẽ có dịp ôn lại 1 khái niệm rất quen thuộc và quan trọng trong Bob Volman Price Action - chạm lại trần (ceiling test). Chạm lại trần là 1 trong các nguyên lý cơ bản của hành động giá, có thể bắt gặp trong bất kỳ khung thời gian của thị trường nào

#BTCUSDT h4
Chạm lại trần luôn gồm 2 yếu tố: (1) 1 cú phá vỡ mồi (phá vỡ có cú nén nhưng cú nén không nằm sát vùng bị phá, khiến cho nó trở thành 1 cú break thất bại); và (2) 1 cú chạm lại cú nén trước đó (gọi là trần của 1 mái vòm). Ở đây ta thấy (1) chính là cú break mũi tên đỏ đã thất bại, và (2) chính là cú chạm với đường chấm chấm. Đường chấm này chính là “trần nhà” của mái vòm 1-2-3. Thường sau cú chạm này giá sẽ đảo chiều rất nhanh.

Ta còn thấy 1 cú nén giữa đường xu hướng và ema đang hoàn thành. 1 kèo sell đang chờ chúng ta

#ETHUSDT H4
ETH cũng đang chuẩn bị thực hiện 1 cú chạm lại trần tại đường chấm chấm, nguyên lý cũng tương tự BTC nên anh em có thể dễ dàng hình dung. Ta lại có 1 cú nén mới giữa đường xu hướng và ema, tiếp tục chờ đợi để sell ETH

#OKBUSDT h4
Kèo buy OKB đang có chút lợi nhuận mở, khởi đầu như vầy là tốt. OKB vẫn sẽ tiếp tục tăng khi đợt Jumpstart (bán token) 3 đồng coin mới trên OKEx vẫn còn diễn ra. Dời Sl lên đường đỏ vì có nến giảm đóng cửa sát đường ema.

#SOLUSDT H4
Cú nén giữa đường xu hướng và ema đang dần hoàn tất, ta đang có may mắn với đồng coin này khi đã 2 lần liên tiếp ăn trúng kèo. Tiếp tục chờ cú nén tích lũy để sellTelegram t.me/bobvolmanchannel
Đăng ký khóa học Price Action thực chiến: t.me/nhathoaitrader
Đặt sách Forex Price Action Scalping (Bob Volman): www.facebook.com/candlebooks.vn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.