Mr_Bull_Mrs_Bear

Giá đã kiểm cung - báo hiệu tín hiệu xấu hơn

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDTPERP   Bitcoin / TetherUS PERPETUAL FUTURES
1. BTC trên khung 4h
Giá đã bị đẩy lần thứ 3 xuống dưới sau khi có được cú trồi lên trên. Theo lý thuyết VPA của R.Wyckoff thì đây là một có kiểm cung đối với phe short. Nhận định với khung 4h thì giá khả năng có thể kiểm cung 1-2 lần nữa hoặc ngay trong hôm nay, có thể giá sẽ bị tiếp tục xuống sâu dưới 45k2 . Chiến lược hôm nay là chờ giá về khu vực EMA rồi sẽ tiếp tục bán. Khả năng giá hồi về khu vực 47k9 sau đó sẽ bị đẩy xuống tiếp 45k2


2. BTC trên khung 1D
Giá đã ngày thứ 3 giảm và khối lượng được tăng dần lên. Mô hình nến 3 con quạ đã hiện rõ. Báo hiệu một đợt giảm giá mạnh trong hôm nay hoặc ngày mai.
Lưu ý tìm điểm vào lệnh để short.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.