InsomniaTrading

Phân tích BTCUSDT (Binance futures) ngày 27.05.2020

InsomniaTrading Cập nhật   
BINANCE:BTCUSDT.P   Bitcoin / TetherUS PERPETUAL CONTRACT
Kèo sell theo bearflag hôm qua bị dừng lỗ khá đau đớn, sau khi giá breakout khỏi bearflag đã giảm đúng dự kiến nhưng đã bị chặn lại bởi hỗ trợ 8k6.

Trendline giảm cũng bị break, tuy nhiên xu hướng giảm vẫn còn khi giá chưa phá được đỉnh tạo đáy thấp nhất 9293.

Quan sát phản ứng của giá tại kháng cự 9k2 - 9k3, sell khi giá hình thành mô hình giá price action tại vùng này, TP 8k8 - 8k5

Đội buy tiếp tục chờ phản ứng giá tại cạnh dưới hộp đỏ, khi giá hình thành mô hình đẹp.

Kèo buy scalp: Buy tại 8890 - 8830, dừng lỗ khi giá dưới 8800, kèo scalp nên TP tuỳ anh em nhé

Một số chú ý:
- Xu hướng ngắn hạn vẫn nghiêng về giảm nhiều hơn, tuy nhiên các đỉnh đáy không thực sự rõ ràng
- hỗ trợ gần nhất 8k5 là 1 hỗ trợ mạnh, thủng hỗ trợ này khả năng giá sẽ trôi về vùng 7k7 - 8k.
- Kháng cự gần nhất 9k2 9k3 cũng là 1 kháng cự mạnh, thủng kháng cự này xu hường giảm ngắn hạn chính thức kết thúc.

Have fun and safe trading!


Bình luận:
Theo dõi kỹ mốc 9k3, vượt là có thể fomo nhé ae
Giao dịch được đóng thủ công:
Kèo fomo 9k3 chốt lãi 150$, chờ back test 9k3 mua lên lại nhé anh em
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.