BINANCE:BTCUSDT.P   Bitcoin / TetherUS PERPETUAL CONTRACT
BTCUSDT.P

BTC đang trong một chiếc hộp giằng co. Những đáy giả ở 1 và 2 cho ta thấy thời điểm bùng nổ sắp tới gần tuy nhiên cú nén động lượng giữa đường ema và cạnh trên hộp chưa được chặt cho lắm, vì vậy nhiều khả năng nếu có phá vỡ lên cạnh trên thì có thể là một cú phá vỡ mồi. Chúng ta nên tiếp tục đợi thêm. Với những ai đang giữ vị thế long có thể tiếp tục giữ lệnh.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.