BINANCE:BTGBTC   Bitcoin Gold / Bitcoin
Trên đồ thị ngày BTG/ BTC đang cho xu hướng giảm. Các hỗ trợ tiếp theo nằm ờ 0.0036 và 0.0031