Mr_Kenji

phan tich BTG 11Dec2017

BITFINEX:BTGUSD   None
BTG tiếp tục giảm khi BTC hồi lại
có thể giảm về điểm cản 210 hoặc sâu hơn 205
nếu có sức bơm cá mập nó sẽ đẩy lên được đỉnh trên 277 lên nữa 340$
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.