dungsmc

vào lệnh BTG

Giá lên
BITTREX:BTGUSDT   None
BTG đang trong tình trạng quá bán, có thể đi lên trong 1,2 ngày tới
vùng mua : 290 -299
TP1 : 335
TP2 : 378
SL: 281
( quan điểm cá nhân, cân nhắc khi vào lệnh)

Bình luận

chào thánh 2xx :D
Phản hồi