POLONIEX:BTSBTC   BitShares / Bitcoin
chỉ cần gía breakout mức 1840 STS thì e nó sẻ lên đỉnh.