kipxonghip102

Đồ thị BTT/BTC ngày 17.4.2019

BINANCE:BTTBTC   None
68 lượt xem
1
Đồ thị khung W đang chạy sóng 2 lớn
Chời đợi vùng mua tốt cho Target sóng 3 lớn
Kế hoạch giao dịch được đề xuất ở trên, các điểm gãy vỡ đồ thị được update khi có biến thị trường.

Bình luận