BlockInfo

Btt/btc ( Bittorent). Cầu vòng sau mưa

Giá lên
BINANCE:BTTBTC   None
Sau khi thiết lập mô hình điều chỉnh abc
Hiện tại btt đã break vùng kháng cự để tiếp tục xu hướng tăng.
Hỗ trợ được nâng lên vùng 24
Kháng cự tiếp theo 30-31
Chúc giao dịch thành công