dinhchien

BVB - NH Bản Việt kỳ vọng lợi nhuận 20%

Giá lên
UPCOM:BVB   BAN VIET COMMERCIAL JSB
- Chỉ báo Elliot targets cho tín hiệu tăng: kết hợp MACD-BOLLIGER-RSI.
Xác định khả năng tăng giá trong 1 quý (60 ngày). Đây là cơ sở canh đánh tăng tiếp sau đợt hồi.
- Đỉnh sau cao hơn - đáy sau cao hơn >>> tăng!
>>> Giá kỳ vọng đạt mức fibo 78.6 hình Garley.
Chúc may mắn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.