tabaytrading

BVH - Điểm mua nhỏ trong chân sóng lớn. Tiềm năng dài hạn

Giá lên
HOSE:BVH   TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
Theo chỉ báo hệ thống giao dịch Tabay.
Mã cổ phiếu BVH - Tập đoàn Bảo Viêt: có tín hiệu báo mua chân sóng dài hạn theo Quý hiện tại trên vùng hỗ trợ dưới trong xu hướng Uptrend. Cơ hội là tương đối khả quan trên đa khung thời gian. Đây có thể là cơ hội cần ưu tiên trong bối cảnh thị trường chung rủi ro cao không có nhiều cổ phiếu ở vùng mua chân sóng Dài hạn.

Các nhịp điều chỉnh mạnh sẽ là cơ hội tham gia vùng giá tốt trong xu hướng tăng.
Điểm mua Ngắn hạn gần nhất theo hệ thống: 14/4, 15/4 quanh vùng 62-63.
Trên khung thời gian Tháng, BVH đang thoát khỏi xu hướng giảm ở trạng thái đà tăng.

BVH

Để được tư vấn chuyên sâu, và không bỏ lỡ nhiều cơ hội đầu tư khác trong bối cảnh thị trường khó khăn: Quý vị đừng ngần ngại liên hệ SDT/Zalo: +84 973 700332

https://www.tabaysystem.com

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.