lechitham

Dấu hiệu breakouts

Giá lên
HOSE:BVH   TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
Sau khi giá tích lũy khá lâu đã bắt đầu xuất hiện tín hiệu phá vỡ mức kháng cự 6 tháng,đồng thời đóng cửa vuôt ngưỡng fibonacci 0.382 vượt khỏi đường MA 200
Đáy sau cao hon đáy trước theo xu mô hóng tam giác tăng,đồng thời khối lượng tăng theo xu hướng tăng của tam giác.
Khuyến nghi mua khi có tín hiệu xác nhận 1 lần nữa khi giá vượt ngưỡng kháng cự.
Mục tiêu giá ở phía trên.
P/s : Anh/em nên tham khảo thêm thong tin khác để có nhiều cơ sở hơn và tự đưa ra quyết định khi cảm thấy đúng,không nên mua theo cảm tính và ý kiến 1 chiều nhé.
Chúc mọi người ngày chủ nhật vui vẻ bên gia đình.
Goodluck!!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.