TVC:BXY   Chỉ số Tiền tệ Bảng Anh
Đang short GBPNZD nên phân vân không biết GBP có pullback lại theo pattern này. Nhưng có lẽ sẽ còn 1 wave đi tiếp.