TranHoaiNam2111

Mua C98USDT ngắn và trung hạn

Giá lên
TranHoaiNam2111 Cập nhật   
BINANCE:C98USDT   C98 / TetherUS
Mua C98USDT: (Ngắn và trung hạn)
Entry: 2.45
SL: 2.30 (6.1%)
TP 1: 2.80 (14.2%)
TP 2: 3.25 (32.6%)
Xin cám ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi bài viết.
Giao dịch đang hoạt động:
Đạt TP1
Chốt lời 1/2 vị thế tại giá hiện tại 2.820
Dời SL: 2.50
Đóng lệnh: dừng lỗ:
Cắt lỗ 1/2 vị thế còn lại tại giá 2.40
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.