TranHoaiNam2111

Mua C98USDT Trung và dài hạn

Giá lên
TranHoaiNam2111 Cập nhật   
BINANCE:C98USDT   C98 / TetherUS
Mua C98USDT: (R:R=5)
Entry: 3.900
Stop Loss: 3.100 (20.5)
Take Profit: 8.000 (105.1%)
Cám ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi bài viết.
Bình luận:
Dời Stop Loss lên 3.500 (10.3%)
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.