binancash

C98 có xuống mức dưới $0.1 không?

Giá xuống
BINANCE:C98USDT   C98 / TetherUS
Mình đã theo dõi C98 một thời gian thì C98 có một cộng đồng lớn, khi C98 hạ nhanh thì cộng đồng mua vào và nó tẵng x2 trở lại sau đó giảm theo trend của BTC.

Với mức giảm hiện này thì C98 gần như gần bằng lúc mới ra, có thể C98 sẽ về mức 0.13 sau đó bật trở lại.

Vậy hãy theo dõi C98 để vào giá hợp lý.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.