binancash

C98 mức đầu tư tốt nhất là bao nhiêu?

BINANCE:C98USDT   C98 / TetherUS
C98 một trong những hiện tượng tại VN trong thời gian qua.

Với lượng fan dồi dào thì C98 có giá trị tăng đột biến và hiện nay giá nó đang giảm vậy C98 giảm tới mức nào thì đầu tư được.

Tham khảo mức giá giao động thì C98 quanh mức 1$ vậy mức giá nào đầu tư được, theo cá nhân tôi mức giá 0.6 đến 1$ là có thể đầu tư được. Để có được mức giá này phải theo dõi tình hình để vào giá hợp lý quanh mức này.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.