Luannh

C98 đã Backtest và đang cho xu hướng tăng mới

Giá lên
BINANCE:C98USDT   C98 / TetherUS
C98 đã phá sóng điều chỉnh và đã backtest đang cho 1 xu hướng tăng mới.
Con nào rất tiềm năng nên hold thì không có gì là sai.
Đây chỉ nhận định cá nhân
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.