phuong2402

Cập nhật $C98USDT 11h06 2/9/21

BINANCE:C98USDT   C98 / TetherUS
Cập nhật $C98USDT 11h06 2/9/21

Theo tính toán thì giá cao nhất $C98 có được sẽ là 7.976$.

Kết thúc sóng này thì sml . Ai đu ở giá này thì xác định chia 4-8 tài khoản.

Bình luận