binancash

Anh em nào yêu mến C98 thì có thể vào mua

Đào tạo
BINANCE:C98USDT   C98 / TetherUS
Tôi đã thử các chỉ sổ indicators 1h giờ đã thoả mãn các điều kiện sau:

Timeframe 1h
1. Super Trend báo Buy (báo trước đó mấy giờ)
2. Price đã vượt qua EMA5
3. EMA5 đã cross up EMA10
4. Bên cạnh đó thì nhìn vào đường Support để thấy price thấp nhất

Như vậy với timeframe 1h thì thoả mãn điều kiện trên có thể mua để kiếm ít tiền trong ngắn hạn

Về dài hạn thì chưa thoả mãn time frame 1d nên có thể thị trường sẽ xuống thêm

Trên đây là chia sẻ kỹ thuật đơn giản nhất để sử dụng và trade.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.