Beetradezz

C98 và phần còn lại

Giá lên
BINANCE:C98USDT   C98 / TetherUS
Dow phải hồi. khi phá vỡ vùng sw tích lũy hi vọng 1 sự hồi phục nhẹ từ C98
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.