FX:CADCHF   Canadian Dollar/Swiss Franc
FX:CADCHF

CADCHF SELL

Entry 0.74214

Sl 0.74463

Tp 0.73547

RR: 2.6
Bình luận: tiếc quá cặp này bị dính SL rồi, bỏ qua không sao cả còn rất nhiều cơ hội