phamvanbien09

Chờ bán Cad/Chf

OANDA:CADCHF   CAD/CHF
- Khung: H4.
- Mẫu hình: Dao găm của Tiên Sanh
- Điều kiện: Các điểm chạm nhọn, hình chữ V, rõ ràng, mạnh mẽ
- Kế hoạch: chờ đợi khi nến H4 đóng cửa dưới đường cản màu tím thì mở lệnh bán xuống. Dừng lỗ tại 1/2 đến 2/3 hộp bên trên. Chốt lời tại cạnh của hộp dưới.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.