votiensanh

Cặp tiền CadJpy , mẫu hình dao găm bán xuống

Đào tạo
OANDA:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
Mẫu hình lưu trữ dùng cho mục đích nghiên cứu và học tập

Phương pháp : Dao găm
Khung thời gian tín hiệu : H4
Người xuất bản và ghi chú : Tiên Sanh

Tiên Sanh Forex - Kẻ săn Cá Mập

"Đám đông không tốt cũng không xấu
Nhưng họ chỉ là quân tốt trên bàn cờ"
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.