maivanhai

CADJPY đánh xuống

Giá xuống
FX:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
trên tháng, lực bán đang kiểm soát, cặp này có thể đánh xuống trong dài hạn