FX:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
Giá xác suất cao hơn để tiếp tục lên 1.05Xx sau khi hoàn thành hoặc đảo ngược về 0.522Xx(cùng khoảng cách theo hướng ngược lại)
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
đã đạt TP
Giao dịch đang hoạt động:
SELL Now CAD JPY

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.