NguyenThang33

CADJPY - Short đầu tuần

Giá xuống
OANDA:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
CADJPY đang tiếp cận mức kháng cự tại 85.93 (61.8% Fibonacci retracement , horizontal swing high resistance), tại đây, giá có thể có khả năng đảo chiều đi xuống tới mức hỗ trợ chính của nó tại 85.48 (61.8% Fibonacci retracement , gap giá). Stochastic cũng đang tiếp cận mức kháng cự tại 94%, tại mốc này, khả năng đảo chiều của giá là rất cao.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.